با استفاده از راهکار PAM شرکت Arcon از مزایای دسترسی به موقع (Just-in-time) بهره مند شوید

با استفاده از راهکار PAM شرکت Arcon از مزایای دسترسی به موقع (Just-in-time) بهره مند شوید

چشم انداز تهدیدات امروزی به نظارت مستمر بر خطرات نیاز دارد. این خطرات شامل جاسوسی صنعتی، جرایم اینترنتی، حملات سایبری، تهدید مداوم پیشرفته (APT) و حملات هدفمند مداوم و جنگ سایبری است.

ادامه مطلب
شرکت های متوسط چگونه می توانند از IAM و کشف تقلب استفاده کنند

شرکت های متوسط چگونه می توانند از IAM و کشف تقلب استفاده کنند

چشم انداز تهدیدات امروزی به نظارت مستمر بر خطرات نیاز دارد. این خطرات شامل جاسوسی صنعتی، جرایم اینترنتی، حملات سایبری، تهدید مداوم پیشرفته (APT) و حملات هدفمند مداوم و جنگ سایبری است.

ادامه مطلب