دانلود کاتالوگ محصولات

راهکارهای Thales

ما در محافظت از داده ها در سراسر جهان پیشرو هستیم ، هر آنچه سازمان برای محافظت و مدیریت داده ها ، هویت ها و دارایی های معنوی خود نیاز دارد – از طریق رمزگذاری ، مدیریت کلید پیشرفته ، و احراز هویت و مدیریت دسترسی فراهم می کنیم. خواه امنیت ابر ، پرداخت دیجیتال ، بلاکچین یا اینترنت اشیا باشد ، متخصصان امنیتی در سراسر جهان برای سرعت بخشیدن به تحول دیجیتالی سازمان خود ، به Thales اعتماد می کنند.