جلوگیری از نشت اطلاعات Secure Tower

جلوگیری از نشت اطلاعات

عنصر اصلی ساختن یک سیستم مؤثر در محافظت از داده های سازمانی ، اجرای نرم افزار DLP در شبکه شرکت ها است. اطلاعاتی که از اهمیت حیاتی برای مشاغل برخوردار هستند نباید خارج از شرکت باشند و دسترسی به آن باید محدود شود.

SecureTower کنترل تمامی کانالهای ارتباطی ، چه مربوط به نامه های الکترونیکی ، پیام رسان ها ، شبکه های اجتماعی ، ذخیره سازی ابری ، USB و غیره را فراهم می کند – و در نتیجه خطرات اقتصادی و اعتباری را به حداقل می رساند.

SecureTower نه تنها بررسی حوادث بدون تاخیر ، بلکه پیشگیری به موقع آنها را نیز تضمین می کند.

نظارت بر عملکرد کارکنان

نظارت بر عملکرد کارکنان امکان توزیع معقول کار بین کارمندان در یک بخش و همچنین بین کل بخش ها را فراهم می کند. سیستم گزارش دهی مناسب از داده های جامع، همچنین گزارش های شفاف در مورد عملکرد بخش به مدیران بخش. تجزیه و تحلیل فرآیندهای کار به ساده سازی نیروی کار شرکت کمک می کند.

نظارت بر فرایندهای کاری با کمک SecureTower ، در کنار موارد دیگر ، امکان نظارت بر ارتباط کارمندان با مشتریان و شرکا ، انجام تجزیه و تحلیل بر روی اشتباهات را فراهم می آورد. جدا از این ، راهکار به شناسایی کارآمدترین و متعهدترین کارکنان و ارتقاء آنها کمک می کند – تا هیچ یک از موفقیت ها مورد بی توجهی واقع نشوند. ابزار ما سیستم نظارتی را ایجاد می کند که هیچ تماسی یا سندی از بین نمی رود.

آنالیز ریسک

امروز تجارت با چالش پیش بینی تهدیدهای داخلی روبرو شده است. پیش بینی آینده غیرممکن است. با این حال ، شما می توانید بر اساس تجزیه و تحلیل، پیش بینی ایجاد کنید. تجزیه و تحلیل رفتار کاربر (UBA) یک ابزار مفید برای این منظور است. UBA زیرساخت امنیت سایبری را با شناسایی تهدیدات داخلی ، حملات هدفمند و کلاهبرداری مالی بهبود می بخشد.

فناوری UBA تاریخچه فعالیت کاربر را در محل کار تحلیل می کند. بنابراین ، الگوهای عادی و مخرب رفتار کاربر تعیین می شود. UBA داده های لازم را برای درک الگوهای رفتاری کاربر در اختیار افسران امنیتی قرار می دهد.

امکانات و ویژگی ها

E-mail

پیام رسان ها

شبکه های اجتماعی

فعالیت های وب

فضای ذخیره سازی ابری

برنامه ها

کنترل کاربران

کنترل ایستگاه های کاری

نمایه سازی ایستگاه های کاری

تعامل پرسنل

گزارشات

معماری محصول

هنوز سوالاتی باقی مانده است؟

برای تماس احساس آزادی کنید!

تماس با ما درخواست مشاوره

تجربه چندین ساله

با ما تماس بگیرید