Antivirus

امنیت در برابر بدافزارها

PAM

مدیریت و نظارت بر دسترسی های سطح بالا

DLP

جلوگیری از نشت اطلاعات حساس سازمانی و نظارت بر عملکرد کاربران

Certificate Management

محافظت از اطلاعات و حریم خصوصی با گواهی های دیجیتال

EDRM

راهکارهای مدیریت حقوق دیجیتال سازمانی

Sandbox

محافظت در برابر تهدیدات روز صفر

Load Balancer

تسریع در ارائه برنامه در محیط های سازمانی

WAN Optimizer

تسریع برنامه های کاربردی و به حداکثر رساندن پهنای باند موجود

Firewall & WAF

جلوگیری از ورود افراد ناخواسته و کنترل دسترسی به منابع سازمانی

Router & Switch

اتصال شبکه های سازمانی با سرعت بالا

Identity Management

شناسه های فیزیکی و دیجیتال خود را به آسانی مدیریت کنید

SIEM

شناسایی و رفع تهدید پیشرفته