برای دسترسی فیزیکی و دیجیتال از کارت های هوشمند شخصی استفاده کنید

کارت هوشمند چیست؟

کاربردها

شناسایی بصری

دسترسی به ساختمانها

ورود به سیستم ویندوز

دسترسی ایمن به منابع دیجیتال

احراز هویت دو عاملی

امضای اسناد و ایمیل

رمزگذاری ایمیل

کارتهای خود را شخصی سازی کنید

ادغام با راهکارهای دیگر

ماژول های Smart ID زیر را برای یک راه حل کامل برای تأمین نیازهای خود اضافه کنید:

چرا Nexus؟

مزایای اصلی راهکار Nexus به شرح زیر هستند:

امنیت بالا

آماده استفاده

مدیریت آسان

هنوز سوالاتی باقی مانده است؟

برای تماس احساس آزادی کنید!

تماس با ما درخواست مشاوره

تجربه چندین ساله

با ما تماس بگیرید