دانلود کاتالوگ محصولات

راهکارهای Nexus

در اینجا کلیه راه حل های صدور ، مدیریت و خودکارسازی گواهینامه ها را پیدا خواهید کرد.

در اینجا تمام راهکار های مربوط به مدیریت چرخه اعتبارات فیزیکی و دیجیتال را خواهید یافت.

در اینجا تمام محصولات برای شناسایی و کنترل دسترسی را پیدا خواهید کرد.

در اینجا راه حل های ما برای کنترل دسترسی را پیدا خواهید کرد.

چرا باید محصولات Nexus را انتخاب کنید؟

مشکل آشفتگی در اعتبار نامه ها (Credential) را حل کنید و به صورت امن دیجیتال شوید!

دانلود کاتالوگ محصولات

ماژول های شناسه هوشمند و بلوک های ساختمانی … ایجاد راهکارهای هویت شفاف و ایمن!

درخواست نمایندگی

بهترین تجربه کاربری با هویت های دیجیتال

اغلب مشتریان سازمانی ما یک مولفه امینتی برای کارمندان خود صادر می کنند که در بسیاری از موارد مولفه یک کارت هوشمند است. وقتی یک کارت شناسایی اعتماد پذیر صادر می شود ما با قدرت کاربران را تشویق به استفاده از خدمات سلف سرویس می کنیم به نحوی که کارت های هوشمند مجازی را روی لپ تاپ و تلفن هوشمند خود نیز نصب و استفاده نمایند.

45

درصد از سازمان ها در حال استفاده از نوعی 2FA هستند.

21

میلیون از اعتبارنامه های موجود در Darkweb مربوط به شرکت های موجود در Fortune 500 می باشد!

75

درصد از بودجه فناوری اطلاعات سازمان ها، صرف هزینه های عملیاتی می شود.

81

درصد از رخنه های اطلاعاتی مربوط به رمزهای عبور سرقت شده یا ضعیف هستند.

چگونه کار می کند؟

Nexus Smart ID برای نیروی کار یک بستر هویت و امنیت است که از ماژول های استاندارد و با کاربرد آسان تشکیل شده است:

چرا Nexus؟

مزایای اصلی راهکار شناسه هوشمند کارکنان به شرح زیر هستند:

امنیت بالا

انطباق پذیری

مدیریت آسان تر