سیستم مدیریت رویداد و امنیت اطلاعات

سیستم مدیریت رویداد و امنیت اطلاعات در واقع از ترکیب دو راهکار مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت رویدادهای امنیتی پدید آمده است. فناوری SIEM در واقع به صورت بلادرنگ اخطارهای امنیتی تولید شده توسط سخت افزارها و برنامه های موجود در شبکه را دریافت و تحلیل می نماید. SIEM معمولا به صورت سخت افزاری، نرم افزاری و یا خدمت به فروش می رسد و همچنین به منظور ثبت وقایع امنیتی و تولید گزارش های امنیتی به منظور بررسی انطباق با استانداردهای بین المللی به کار می رود.


GFI Security and management

GFI دارای محصولات نرم افزاری قدرتمند و پیشگام متعددی می باشد که راه حل های مقرون به صرفه و آسانی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط ارایه می دهد