رمزگذاری اطلاعات

رمزگذاری داده ها باعث می شود که پیام ها و یا اطلاعات رمز شوند و فقط افراد مجاز قادر به خواندن اطلاعات باشند. در سازمان هایی که اطلاعات آنها اهمیت بالایی دارند، رمزنگاری داده ها امری ضروری می باشد چرا که از این راه می توان از داده ها در برابر نشت اطلاعات به صورت عمدی یا سهوی جلوگیری به عمل آورد. همچنین رمزگذاری داده ها و اطلاعات موجب می شود کنترل بیشتر و دقیق تری بر روی دسترسی به اطلاعات صورت پذیرد.


Safenet

شرکت SafeNet بزرگ ترین شرکتی است که به صورت انحصاری بر روی محافظت از دارایی های اطلاعاتی با ارزش بالای سازمان ها تمرکز کرده است. SafeNet یک شرکت جهانی و برجسته در زمینه ارایه راهکارهای محافظت از داده می باشد. بیش از ۲۵ سال است که شرکت های بین المللی موجود در فهرست Fortune 500 و سازمان های دولتی برای محافظت از دارایی های اطلاعاتی با ارزش خود و اطلاعات مربوط به مالکیت معنوی به SafeNet اعتماد کرده اند.