تهیه نسخه پشتیبان Back up

افزایش باج افزارها، احتمال از دست داده اطلاعات به دلیل مشکلات سخت افزاری یا نرم افزاری و یا حتی نفوذ و خرابکاری در شبکه همه و همه باعث می شوند نیاز به تهیه نسخه های پشتیبان امری ضروری و اجتناب ناپذیر باشد.


Xopero Backup and restore

Xopero یک راهکار جامع تهیه نسخه پشتیبان برای شرکت های کوچک و متوسط از یک تا هزار کاربر است که مجموعه کاملی از خدمات تهیه نسخه پشتیبان شامل گرفتن Image از سیستم ها، تهیه نسخه پشتیبان از ایمیل ها، فایل ها، اپلیکیشن ها، محیط های مجازی، محیط های ابری و ... را ارایه می دهد.