۲۹اردیبهشت ۱۳۹۸

مقدمه باج افزار نوعی از بدافزارها است که به مجرمان امکان می دهد با در دست گرفتن کنترل کامپیوتر قربانی از راه دو آن را قفل کنند و یا داده های ذخیره شده قربانی روی کامپیوتر و یا نسخه های پشتیبان آن را  رمزگذاری نمایند به شکلی که کاربر نتواند از سیستم خود استفاده کند. سپس یک پنجره پاپ […]