محافظت از اطلاعات و حریم خصوصی با گواهی های دیجیتال

PKI شرکتی چیست؟

PKI شرکتی می تواند هویت های قابل اعتماد برای افراد ، دستگاه ها و خدمات را صادر و مدیریت کند و پایه امنیت اطلاعات در یک سازمان را تشکیل می دهد.
Smart ID Corporate PKI (زیرساخت های کلید عمومی) پایه و اساس قابل اعتماد ، از جمله نقش ها ، سیاست ها و رویه ها را برای صدور و مدیریت هویت های معتبر و مبتنی بر گواهی فراهم می کند.
شناسه های قابل اعتماد شما را قادر می سازد:

چگونه کار می کند؟

ادغام با راهکارهای دیگر

ماژول های Smart ID زیر را برای یک راه حل کامل برای تأمین نیازهای خود اضافه کنید:

چرا Nexus؟

مزایای اصلی راهکار Nexus به شرح زیر هستند:

امنیت بالا

راهکار کامل

مدیریت آسان تر

هنوز سوالاتی باقی مانده است؟

برای تماس احساس آزادی کنید!

تماس با ما درخواست مشاوره

تجربه چندین ساله

با ما تماس بگیرید