امنیت را با کارت های هوشمند مجازی آسان کنید

کارت هوشمند مجازی

کارت هوشمند مجازی چیست؟

کاربردها

ورود به سیستم ویندوز

دسترسی ایمن به منابع دیجیتال

احراز هویت دو عاملی

امضای اسناد و ایمیل

رمزنگاری ایمیل

چگونه کار می کند؟

ادغام با راهکارهای دیگر

ماژول های Smart ID زیر را برای یک راه حل کامل برای تأمین نیازهای خود اضافه کنید:

چرا Nexus؟

مزایای اصلی راهکار Nexus به شرح زیر هستند:

امنیت بالا

استفاده آسان

کاهش هزینه ها

هنوز سوالاتی باقی مانده است؟

برای تماس احساس آزادی کنید!

تماس با ما درخواست مشاوره

تجربه چندین ساله

با ما تماس بگیرید