به صورت بصری شناسایی کنید و با کارتهای دسترسی وارد ساختمان شوید

کارت دسترسی

کارت دسترسی چیست؟

کاربردها

شناسایی بصری

دسترسی به ساختمانها

کارتهای خود را سفارشی سازی کنید

ویژگی های امنیتی موجود

متن میکرو

چاپ ماوراء بنفش

تصویر شبح

فویل امنیتی

لمینت استاندارد

لمینت سفارشی

ادغام با راهکارهای دیگر

ماژول های Smart ID زیر را برای یک راه حل کامل برای تأمین نیازهای خود اضافه کنید:

چرا Nexus؟

مزایای اصلی راهکار Nexus به شرح زیر هستند:

امنیت بالا

آماده استفاده

مدیریت آسان

هنوز سوالاتی باقی مانده است؟

برای تماس احساس آزادی کنید!

تماس با ما درخواست مشاوره

تجربه چندین ساله

با ما تماس بگیرید