کارت ها و کلیدهای دسترسی را ایمن صادر کرده و مدیریت نمایید

شناسه فیزیکی چیست؟

شناسه فیزیکی هویت مبتنی بر RFID است که روی کارتهای دستیابی یا کلیدها ذخیره می شود. بهترین روش آن است که برای هر شخصی که به سازمان شما دسترسی دارد ، یک کلید امنیتی منحصر به فرد داشته باشید. شناسایی رادیو فرکانس (RFID) می تواند توسط کارمندان ، پیمانکاران و بازدید کنندگان برای دسترسی فیزیکی به سایت ها و ساختمان ها ، پرداخت و یا راهکار های پارکینگ مورد استفاده قرار گیرد.
Smart ID Physical IDمجموعه ای از بهترین روشها برای چگونگی صدور ، حفظ و مسدود کردن شناسه در طول چرخه عمر کامل خود است، که شامل عملکردهای سلف سرویس و ادغام در برنامه های سازمانی است.
مدیریت این شناسه های فیزیکی می تواند:

چگونه کار می کند؟

چرا Nexus؟

مزایای اصلی راهکار Nexus به شرح زیر هستند:

راهکار کامل

انطباق

مدیریت آسان

هنوز سوالاتی باقی مانده است؟

برای تماس احساس آزادی کنید!

تماس با ما درخواست مشاوره

تجربه چندین ساله

با ما تماس بگیرید