محافظت از دستگاه های محل کار با گواهی های دیجیتال

آیا این چالش ها را می شناسید

چگونه کار می کند؟

Smart ID Workplace IoT دارای ویژگی های کلیدی زیر است:

0

دقیقه قطع خدمات به دلیل گواهی نامه های منقضی شده

100

درصد خودکارسازی صدور گواهی ``بدون کد``

82

درصد سازمانها به دلیل انقضاء غیرقابل برنامه ریزی گواهینامه، سیستم را قطع کرده اند.

چرا Nexus؟

پلتفرم workplace IoT identities شامل مزایای زیر است:‌

انطباق

اثبات پذیری

خودکارسازی

هنوز سوالاتی باقی مانده است؟

برای تماس احساس آزادی کنید!

تماس با ما درخواست مشاوره

تجربه چندین ساله

با ما تماس بگیرید